Vuoden 2021 alusta ALV-velolliset yritykset ovat saaneet arvonlisäveron alarajahuojennusta, jos yrityksen liikevaihto on ollut alle 30 tuhatta. ALV-huojennus on poistumassa vuoden 2025 alussa, mutta vuosille 2023 ja 2024 alarajahuojennus on vielä hyödynnettävissä.

ALVv-alarajahuojennus poistuu 2025

Alarajahuojennus poistumassa vuoden 2025 alussa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on poistumassa vuoden 2025 alusta, koskien kaikkia pienyrityksiä. Pienyritysten verotukseen on tulossa muitakin uudistuksia, jotka tulevat EU:n suunnalta. Tämän sijaan vähäisen toiminnan raja-arvo jää vielä voimaan, mutta tämän artikkelin kirjoittaminsen aikaan sen raja on vielä säätämättä.

Kansallinen lainsäädäntö on parhaillaan valmistelussa, ja voit lukea lisää verottajan sivuilta tulevista muutoksista sekä seurata tilanteen kehittymistä. Vähäisen toiminnan raja tulee jatkossakin pysymään, mutta tähänastinen 15 tuhannen raja-arvo voi muuttua. Jatkossa EU-jäsenvaltiot voivat määrittää raja-arvon, joka voi olla korkeintaan 85 tuhatta euroa.

ALV-huojennus haetaan ALV-ilmoituksella

ALV-huojennus haetaan aina arvonlisäverokauden viimeisellä ilmoituksella.  Huomaathan, että myönnetty huojennus on verotettavaa tuloa yrityksellesi, joka tulee lisätä kirjanpitoon muina tuloina. ALV-huojennusta voit hakea vielä vuosille 2023 ja 2024 normaalisti alv-ilmoituksen yhteydessä.

Esimerkiksi toiminimen kirjanpidossa, jonka alv-kausi on yksi vuosi, arvonlisäverohuojennus haetaan kerran vuodessa tehtävällä ilmoituksella, jos kalenterivuoden liikevaihto on alle 30 tuhatta. Sama koskee myös muita yhtiömuotoja, mutta toiminimille huojennukset ovat yleisempiä toiminnan pienimuotoisuuden takia.

Huojennus on tuonut apua pienyrityksille

Jokainen ALV-rekisteröitynyt yritys, jonka vuosittainen liikevaihto on alle 30 000 euroa, saa arvonlisäveron alarajahuojennusta vielä vuodelta 2024 . Jos myynti on alle 15 000 euroa, saa koko alv:n osuuden täysimääräisenä. Jos myynti on 15 – 30 tuhannen välissä, saa ALV-huojennuksia osittaisena.