Arvonlisäveroilmoitus on jokaisen alv-rekisterissä olevan toimijan velvollisuus. Ilmoituksen perusteella tilitetään ostajilta kerätty arvonlisävero verottajalle. Tässä artikkelissa kerromme, mistä alv-ilmoituksessa on kyse.

Arvonlisäveroilmoituksen tekeminen

Mikä on arvonlisävero?

Arvonlisävero on vero, jonka arvonlisäverovelvollinen myyjä on velvoitettu lisäämään tuotteensa tai palvelunsa hintaan. Arvonlisäveron maksaa siis ostaja kauppiaalle, joka taasen tilittää sen verottajalle arvonlisäveroilmoituksen laskelman perusteella.

Arvonlisävero täytyy veloittaa ostajalta aina määrätyllä alv-kannalla, joita Suomessa ovat tällä hetkellä 10 %, 14 % ja 24 %.

Kuka tekee alv-ilmoituksen?

Jokainen perustettava yritys voi hakeutua arvonlisäverorekisteriin. Rekisterissä olevat yritykset ovat tällöin alv-velvollisia, sekä veloittamaan veron myymästään tuotteesta tai palvelusta, että ilmoittamaan ja tilittämään arvonlisäverot valtiolle.

Jokaisen arvonlisäverorekisterissä olevan yrityksen tulee siis tehdä alv-ilmoitus. Useimmat yritykset ovat ulkoistaneet veroilmoitusten tekemisen tilitoimistolle, joille tämä on jokapäiväistä työtä. Alv-ilmoitus on nykyään melko yksinkertainen toimenpide, ja sen voi tehdä myös omatoimisesti verottajan sivustolla sähköisesti.

Arvonlisäverorekisterissä olevat joutuvat tekemään arvonlisäveroilmoituksen, vaikka kyseiseltä kaudelta ei olisikaan arvonlisäverollista toimintaa. Ilmoitukselle ei saa lisäaikaa, joten noudata ilmoituksen takarajaa.

Vähäisen toiminnan raja ja muut poikkeukset

Arvonlisäverolaki sanoo, että alle 15 000 euron vuosiliikevaihdon omaava yritys ei ole velvoitettu arvonlisävelvolliseksi, ellei ole omatoimisesti hakeutunut alv-rekisteriin. Vähäisen toiminnan rajan alla olevat voivat siis jättäytyä alv-rekisteristä pois. Arvonlisäverorekisteriin kuuluminen määrittää verovelvollisuuden.

Lisäksi samainen laki luettelee listan poikkeuksista, joiden kohdalla arvonlisäverotuksen säädökset eroavat tyypillisestä arvonlisäverovelvollisuudesta. Lue tarkempaa tietoa arvonlisäverotuksesta verottajan sivuilta.

Milloin alv-ilmoitus tulee tehdä?

Arvonlisäveroilmoituksen kauden pituus määräytyy arvonlisäverokauden perusteella. Normaali kauden pituus on yksi kuukausi (1 kk), sekä pienempiin liikevaihtoluokkiin kuuluvat toimijat voivat tehdä alv-ilmoituksen 3 tai 12 kuukauden välein.

Arvonlisäveron kauden määrittää verottaja perustamis- tai muutosilmoituksessa annettujen tietojen perusteella. Alle 30 tuhannen vuosiliikevaihdolla arvonlisäverokausi on yksi (1) vuosi, 30-50 tuhatta myyvillä yrityksillä se voi olla kolme kuukautta (3 kk).

Arvonlisäveroilmoitus tehdään aina jokaisen alv-kauden päätteeksi annettuun päivämäärään mennessä.

Vuoden verokaudessa olevat tekevät ilmoituksen yleensä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi 2023 vuoden ilmoituksen viimeiseksi päiväksi on ilmoitettu 29.2.2024.

Kuukauden alv-kaudessa kiinni olevat antavat alv-ilmoituksen kyseistä kuukautta seuraavan kuukauden jälkeisenä, kuun 12. päivänä. Esimerkiksi tammikuun arvonlisävero täytyy ilmoittaa 12.3 mennessä.

Kolmen kuukauden verokautelaiset joutuvat antamaan ilmoitukset samalla kaavalla kuin kuukauden jaksossa olevat, eli aina seuraavan kuukauden jälkeisen kuun 12. päivään mennessä.

Alarajahuojennus alv-ilmoituksella

Pienimmän liikevaihdon yrityksen ovat saaneet ja saavat vielä vuodelle 2024 huojennusta arvonlisäverosta, joka myös ilmoitetaan samaisella ilmoituksella aina kalenterivuoden viimeisen ilmoituksen yhteydessä.

Tähän saakka alle 15 tuhatta euroa liikevaihtoa keränneet toimijat ovat saaneet alv-huojennuksen täysimääräisenä, eli kerättyjä arvonlisäveroja ei tarvitse tällöin tilittää verottajalle. Osittaisena huojennuksen on saanut 15-30 tuhannen liikevaihdolla.

ALV-huojennuksen saaminen edellyttää sen ilmoittamista arvonlisäveroilmoituksella vielä vuodelle 2024, mutta vuoden 2025 alusta alv-alarajahuojennus poistuu.