Kirjanpito on jokaisen yrityksen perustehtäviä. Kirjanpitolaki määrittää, että kaikki yrityksetovat velvollisia hoitamaan kirjanpidon hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Millaisia velvotteita laki määrää pääpiirteittäin yritykselle, siitä kerromme tässä artikkelissa hieman tarkemmin.

Kirjanpitolaki yrityksen asialla

Kirjanpitovelvollisuus pähkinäinkuoressa

Jokainen yritys on velvoitettu kirjanpitoon lain määritelmien mukaisesti. Tietysti kirjanpidosta on hyötyä myös yritykselle itselleen, mutta nyt käsittelemme asiaa kirjanpitolain kautta. Kirjanpitoon liittyy muutamia perusperiaatteita, kuinka kirjanpito yleisesti tulee järjestää oikeaoppisesti. Tässä artikkelissa käymme läpi kirjanpitolain perusidean ja mitä se jokaiselta yritykseltä vaatii.

Kirjanpito kahdenkertaisena

Lähes kaikki yritysmuodot ovat velvollisia pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. Poikkeuksena tähän ammatinharjoittajat (toiminimi), joilla on mahdollisuus tehdä kirjanpito yhdenkertaisena. Osakeyhtiö taasen joutuu tekemään kirjanpidon aina kahdenkertaisen.

Kahdenkertainen kirjanpito on hieman monimutkaisempi tapa pitää kirjaa, mutta ei mitään rakettitiedettä. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan ikään kuin kahteen kertaan, debet- ja credit-puolille.

Kirjanpidon jatkuvuus

Yrityksen kirjanpidon tulee olla jatkuvaa vuodesta toiseen. Kirjanpidon menetelmät pidetään samoina jatkuuvuden ja vertailukelpoisen kirjanpidon aikaansaamiseksi. Jos jotain kirjanpidon menetelmää muutetaan, siihen on oltava hyvä ja perusteltu syy tehdä näin.

Tositteiden säilytysvelvollisuus

Kirjanpitolaki määrää vähimmäissäilytysajan kaikille kirjanpidossa oleville tositteille. Tämä säilytysaika on 6-10 vuotta, riippuen tositetyypistä. Kirjanpitoaineistoa voi nykyään säilyttää myös sähköisenä, kunhan se on saatavilla helposti ja viiveettömästi luettavaksi. Myös sähköisen kirjanpitoaineiston tulee olla säilytettynä asianmukaisesti.

Kirjanpidon todenmukaisuus

Kirjanpito luodaan aina todellisista ja tapahtuneista tapahtumista, eikä se koskaan sisällä arvailuun tai aikomuksiin. Kirjanpiton tulee sisältää kaikki sinne kuuluvat aineistot, eikä mitään ylimääräistä. Kirjanpito tulee pitää aina todenmukaisena ja hallittuna.

Kirjanpidon selkeys

Kirjanpito tulee olla jatkuvuuden periaatteiden ja todenmukaisuuden lisäksi selkeästi ja ymmärrettävästi laadittu. Kirjanpitoainesto tulee olla siinä muodossa, että sitä pystyy ulkopuolinenkin taho ymmärrettävästi lukemaan.

Kirjanpitäjä avuksi

Kun yrityksen kirjanpito on oikeaoppisesti ja lain puitteissa järjestetty, on yrityksen kirjanpitovelvollisuus ajan tasalla. Suurin osa yrityksistä hankkii kirjanpitäjän ammattiapua kirjanpidon ja taloushallinnon hoitamiseen. Suurilla yhtiöillä taas on useimmin oma taloushallinnon tiimi, joka hoitaa myös kirjanpidon lain mukaisesti.