Osakeyhtiön kirjanpito

Ymmärrä osakeyhtiön kirjanpidon perusteet ja vaatimukset

Osakeyhtiö on Suomessa yksi yleisempiä yhtiömuotoja, ja kirjanpito on myös jokaisen osakeyhtiön lakisääteinen velvollisuus. Oy:n kirjanpito täytyy aina tehdä oikeaoppisesti lakia, hyvää kirjanpitotapaa sekä kirjanpitoasetusta noudattaen. Osakeyhtiön kirjanpidossa on joitain oleellisia erityispiirteitä, joita käymme tässä sisällössä läpi. Tämän sivun luettuasi sinulla on tarkempi käsitys osakeyhtiön kirjanpidon perusperiaatteista ja käytännöistä.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Jokainen osakeyhtiö on velvoitettu kirjanpitoon, koska laki näin määrää. Kirjanpitolaki velvoittaa jokaisen osakeyhtiön kirjanpitovelvollisuuteen. Kirjanpidon tehtävä osakeyhtiössä on pitää kirjaa kaikista liiketapahtumista, eli kirjata ne kirjanpitoon. Tämän lisäksi kirjanpidon perusteella tehdään esimerkiksi yrityksen veroilmoitukset.

Lisäksi osakeyhtiö voi hyödyntää kirjanpitoa myös oman liiketoiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Kirjanpiton avulla saadaan tarkempaa tietoa yrityksen talouden tilasta, sekä sen avulla voidaan myös suunnitella ja optimoida yrityksen liiketoimintaa.

Mitä osakeyhtiön kirjanpidolta vaaditaan?

Jokaisella yhtiömuodolla on joitain erityispiirteitä kirjanpidon suhteen, ja näin on myös osakeyhtiön kohdalla. Osakeyhtiön kohdalla näitä ovat erityisesti kahdenkertaisen kirjanpidon vaatimus, tilinpäätöksen laatiminen, osingonjaon vaikutus kirjanpitoon sekä verotuksen laskeminen ja tiliys.

Kahdenkertainen kirjanpito

Osakeyhtiö on aina velvoitettu tekemään kahdenkertaisen kirjanpidon, joka on yleisin vaadittu kirjanpidon toteutustapa. Osakeyhtiölle ei siis riitä yksinkertainen excel-kirjanpito, vaan tarvitaan hieman edistyksellisempi laskentamuoto.

Nykyään kirjanpito-ohjelmat ovat suureksi avuksi helpottamaan osakeyhtiöiden kirjanpitoa, koska ohjelmat sisältävät paljon automatisoituja ja tekemistä helpottavia toimintoja. Kirjanpito-ohjelmat tekevät sen myös yleensä kahdenkertaisena, riittäen osakeyhtiönkin tarpeisiin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Osakeyhtiön täytyy myös tehdä tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta, joka kertoo yhtiön tuloksen ja taseen. Lisäksi suuret osakeyhtiöt sekä julkiset osakeyhtiöt joutuvat tekemään tilinpäätöksen lisäksi toimintakertomuksen sekä vuodesta 2024 alkaen myös kestävyysraportin.

Tilinpäätös tehdään kerran vuodessa, ja yleensä sen tekee tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä. Periaatteessa tilinpäätöksenkin voi tehdä itse, mutta sen tekemisen kannattavuutta on syytä harkita.

Osingonjako kirjanpidossa

Kirjanpidossa tulee käsitellä osinkojen jakaminen osakkeenomistajille. Osingonjako on osakeyhtiön kannalta merkittävä asia, sen vaikuttaessa sekä yhtiön taseeseen että osakkeenomistajien tuloihin. Kirjanpidossa on tärkeää, että osingonjako kirjataan oikein ja että yhtiö noudattaa kaikkia osingonjakoon liittyviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja rajoituksia.

Yhtiökokouksessa päätös osingonjaosta tehdään tilinpäätöksen perusteella, joka kertoo onko yhtiölle syntynyt osakkeenomistajille jaettavaa voittoa. Kirjanpidon tulee selkeästi esittää paljonko osakeyhtiöllä on jaettavaa voittoa.

Osingonjaon päätöksen jälkeen se kirjantaan kirjanpitoon velkana osakkeenomistajille. Maksun yhteydessä yhtiön velka osakkaalle kirjataan pois. Lisäksi osakeyhiön on pidätettävä lähdevero jaettavista voitoista maksuhetkellä, ja tilittää se verottajalle.

Kirjanpito ja verotus

Voitot ovat yritysveron alaisia, ja kirjanpidon tulee heijastaa tämä asia osakeyhtiön kohdalla. Kirjanpito antaa osakeyhtiölle tarvittavat laskelmat, joiden avulla veroimoitukset laaditaan ja verot maksetaan. Verojen oikeaoppinen laskeminen onkin osakeyhtiön kirjanpidon oleellisia toimintoja.

Miten osakeyhtiön kirjanpito hoidetaan?

Osakeyhtiön kirjanpidon hoitaminen oikeaoppisesti ja lakisääteisesti vaatii tietämystä kirjanpidon menetelmistä ja käytännöistä. Tämän takia osakeyhtiö usein turvautuu taloushallinnon ammattilaisiin, jotka osaavat asian paremmin.

Osakeyhtiön kirjanpito ulkoistetaan useimmin kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle, suuremmilla osakeyhtiöillä voi taasen olla oma taloushallinnon osasto ja ammattilaiset. Osakeyhtiön kirjanpito on myös periaatteessa mahdollista tehdä itse, erityisesti sähköisten kirjanpito-ohjelmien myötä tekemisestä on tullut helpompaa.

Osakeyhtiön kirjanpidon voi periaattessa tehdä myös itse tilinpäätöstä myöten, mutta kannattaa tarkoin harkita kannattaako itse tekeminen ja opettelu.