Toiminimen kirjanpito

Perusperiaatteet toiminimen kirjanpitoon

Toiminimi on Suomessa yleisiä yhtiömuotoja, ja kirjanpito on myös jokaisen toiminimen lakisääteinen velvollisuus. Toiminimille, eli yksityisille elinkeinonharjoittajille yleistä on pienimuotoisempi toiminta, ja toiminimen kirjanpito onkin tehty muita yritysmuotoja helpommaksi. Toiminimen kirjanpito täytyy silti tehdä oikeaoppisesti lakia, hyvää kirjanpitotapaa sekä kirjanpitoasetusta noudattaen. Tämän sivun luettuasi sinulla on tarkempi käsitys toiminimen kirjanpidon perusperiaatteista ja käytännöistä.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Jokainen toiminimi on velvoitettu kirjanpitoon, koska laki näin määrää. Kirjanpitolaki velvoittaa jokaisen toiminimen kirjanpitovelvollisuuteen sen yhtiömuotoon sidottujen säännösten mukaan. Kirjanpidon tehtävä toiminimiyrityksessä on pitää kirjaa kaikista liiketapahtumista, eli kirjata ne kirjanpitoon. Tämän lisäksi kirjanpidon perusteella tehdään esimerkiksi yriyksen veroilmoitukset.

Lisäksi osakeyhtiö voi hyödyntää kirjanpitoa myös oman liiketoiminnan seuraamisessa ja kehittämisessä. Kirjanpiton avulla saadaan tarkempaa tietoa yrityksen talouden tilasta, sekä sen avulla voidaan myös suunnitella ja optimoida yrityksen liiketoimintaa.

Mitä toiminimen kirjanpitolta vaaditaan?

Jokaisella yhtiömuodolla on joitain erityispiirteitä kirjanpidon suhteen, ja näin on myös toiminimen kohdalla. Toiminimi tekee poikkeuksen kirjanpidon vaatimuksissa, ja sen tekeminen on yleisesti ottaen muita yhtiömuotoja yksinkertaisempaa ja helpompaa. Alta löydät läpikäynnin toiminimen kirjanpidon ominaispiirteisiin ja käytäntöihin.

Toiminimelle riittää yhdenkertainen kirjanpito

Toiminimen kirjanpidon voi tehdä poikkeuksellisesti yhdenkertaisena. Tämä tarkoittaa, että pelkkä yksinkertainen menojen ja tulojen listaus ja laskutoimitus riittää, eikä kahdenkertaista kirjanpitoa tarvitse tehdä.

Yhdenkertaisen kirjanpidon tekeminen omatoimisesti on helpompaa, ja pienen toiminnan luonteeseen sopien se on yleisin itsetehty kirjanpito. Toiminimen kirjanpidon voi tehdä vaikka yksinkertaisesti excel-taulukkoon, tai vaihtoehtoisesti sopivaa kirjanpito-ohjelmaa hyödyntäen.

Toiminimen tilinpäätös

Toiminimi on myös vapautettu tilinpäätöksen laatimisesta jokaiselta tilikaudelta, ellei liiketoiminta ole erityisen suurta. Tämä on kuitenkin harvinaista, joten valtaosa toiminimistä voi jättää tilinpäätöksen tekemättä. Toiminimen tilinpäätöstä ei siis tarvitse tehdä, jos toiminta on tavanomaisen pientä.

Henkilökohtaiset ja liiketoiminnan tulot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan, eli toiminimiyrittäjän, tulee pitää huolta siitä, että liiketoiminnan ja henkilökohtaisten menojen välillä on selkeä ero. Koska toiminimen kohdalla kaikki tulot katsotaan henkilökohtaisina tuloina, tulos verotetaan aina tuloveron kautta.

Käytännössä erillinen pankkitili liiketoiminnan tuloille on tarpeen, jotta varat ovat selkeästi erillään. Yleensä toisen henkilökohtaisen tilin käyttäminen riittää, eikä erillistä kalliimpaa yritystiliä tarvita.

Kirjanpito ja ALV

Toiminimen tulee ilmottautua ALV-rekisteriin, jos sen vuotuinen liikevaihto on yli 15 tuhatta euroa. Myös toiminimen ALV-ilmoitukset tehdään kirjanpidon tietojen perusteella ALV-kauden pituuden vaatimalla tavalla.

Toiminimiyritysten ollessa yleisesti pieniä, on myös hyvä muistaa hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennus, johon saatat olla oikeutettu. Käytännössä jokainen yritys, jonka liikevaihto jää alle 30 tuhannen euron, on oikeutettu ALV-huojennuksiin. Huomaathan, että arvonlisäverohuojennus poistuu vuoden 2025 alusta uusien EU-säädösten myötä.

Miten järjestää toiminimen kirjanpito?

Toiminimen kirjanpidon hoitaminen oikeaoppisesti ja lakisääteisesti on helpompaa, mutta vaatii silti tietämystä kirjanpidon menetelmistä ja käytännöistä. Tämän takia toiminimen kirjanpidon voi halutessaan järjestää itse suhteellisen pienellä vaivalla. Yhdenkertainen kirjanpito ja vapautus tilinpäätöksestä helpottavat kokonaisuutta.

Nykyään sähköisen kirjanpidon aikakaudella on helpointa tehdä toiminimen kirjanpito sähköisellä kirjanpito-ohjelmalla, joka helpottaa työtä ja tekemistä. Tällöin kaikki tositteet ovat sähköisessä muodossa, ja automatisoitu ohjelmisto vähentää lappujen pyörittelyä sekä laskutoimitusten tekemistä.

Jos elinkeinonharjoittajana haluat eroon kirjanpidon tekemisestä, on se myös mahdollista ulkoistaa kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle.