Tilinpäätös on useimpien yritysten lakisääteinen tehtävä ja se tehdään aina jokaisen tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöksestä selviää yrityksen tase ja tulos, toisinaan myös toimintakertomus tulee sisällyttää. Kerromme tässä artikkelissa lyhyesti kaiken oleellisen tilinpäätöksestä.

Mikä on tilinpäätös

Tilinpäätös on määrätty kirjanpitolaissa

Tilinpäätös on kirjanpitolaissa määrätty, joten sen tekeminen on lakisääteinen velvollisuus valtaosalle yrityksistä. Kirjanpitolaissa kerrotaan mitä tilinpäätös tulee sisältää: tase ja tuloslaskelma aina, joissain tapauksissa lisäksi toimintakertomus. Tilinpäätöksen asiakirjojen tulee lain mukaan olla selkeitä sekä muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

Tilinpäätös koskee siis lähes kaikkia yrityksiä, ja sisältyy esimerkiksi aina osakeyhtiön kirjanpitoon. Toiminimiyrittäjät ovat poikkeuksellisesti tilinpäätösvelvollisuuden ulkopuolella, ellei liiketoiminta ole erityisen suurta. Käytännössä lähes kaikki toiminimet ovat tilinpäätösvelvollisuuden ulkopuolella, ellei liikevaihto tai henkilöstön määrä ole erityisen iso.

Tilinpäätöksen lisäksi julkiset osakeyhtiöt sekä suuryritykset joutuvat laatimaan toimintakertomuksen tilinpäätöksen tueksi, ja lisäksi vuoden 2024 alusta suuryritysten toimintakertomuksen tulee sisältää myös kestävyysraportti.

Tilinpäätöksen sisältö

Tilinpäätöksen sisältö on määrätty laissa. Sen tulee aina sisältää taseen sekä tuloslaskelman, sekä niiden tarvittavat liitetiedot. Tase kertoo yrityksen taloudellisesta asemasta, tuloslaskelma kertoo tarkemmin mistä yrityksen tilikauden tulos on muodostunut.

Osa toimijoista (julkiset osakeyhtiöt, suuryrityksiin lukeutuvat yksityiset osakeyhtiöt sekä yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö) ovat lisäksi velovllisia laatimaan toimintakertomuksen tilinpäätökseen.

Lisäksi suuryrityksille on tulossa uusi vaatimus toimintakertomukseen vuoden 2024 alusta, josta alkaen suuryritysten toimintakertomuksen tulee sisältää myös kestävyysraportti. Tarkemmin kestävyysraportista voit lukea PRH:n jutusta.

Suuryritykseksi kirjanpitolaki luokittelee yritykset, joiden

  • liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa,
  • taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa tai
  • palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin 250 henkilöä.

 

Tämä pienemmät yritykset siis pärjäävät ilman toimintakertomusta ja kestävyysraporttia.

Tilinpäätöksen laatiminen

Tilinpäätös laaditaan aina tilikauden päätteeksi jokaiselta päättyneeltä tilikaudelta vuorollaan. Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljä kuukautta tilikauden päättymisestä.

Useimmiten tilinpäätöksen laatiminen jää kirjanpitäjän tehtäväksi, vaikka periaatteessa jokainen voi sen tehdä itsekin. Tämä kuitenkin vaatii ymmärrystä ja osaamista aiheesta, joten suurin osa tilinpäätöksistä tehdään tilitoimistojen toimesta.