Kirjanpito on yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen instituution laskelmaa liiketapahtumista, tuloista ja menoista. Kirjanpito kuuluu jokaisen liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tehtäviin, ja kirjanpito hankitaan yleensä tilitoimistolta. Kerromme tässä artikkelissa lyhyesti, mistä kirjanpidossa on pääpiirteittäin kysymys.

Tilitoimiston kirjanpitäjä laskee laskuja

Kirjanpidon perustarkoitus

Kirjanpitoa tehdään kahdesta syystä. Ensinnäkin kirjanpitolaki velvoittaa yritykset kirjanpitovelvollisiksi, jonka johdosta kirjanpito on jokaisen yrityksen ja yhdistyksen lakisääteinen velvollisuus. Toisekseen yritys voi hyödyntää kirjanpidon laskelmia tunteakseen yrityksen tilanteen paremmin ja tehdäkseen parempia päätöksiä kirjanpidosta syntyneiden numeroiden avulla.

Kirjanpidon peruselementit

Kirjanpito tulee aina tehdä selväkielisesti kirjallisessa muodossa, lainsäädäntöä, asetusta ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Nykyään kirjallisen eli paperisen tilalle kelpaa myös koneellinen, eli sähköinen muoto, kunhan tieto on vain saatavissa luettavaan kirjalliseen muotoon helposti. Lisäksi tilikauden tositteet tulee säilyttää vaaditun ajan (6-10 vuotta), riippuen tositetyypistä.

Kirjanpitotapoja on erilaisia, yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito. Vain yksityiset elinkeinoharjoittajat voivat tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon, muut tekevät kahdenkertaisen kirjanpidon poikkeuksetta.

Kirjanpidon standardit ja sääntely Suomessa

Suomessa kirjanpitoa säätelevät kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus, jonka alaisuudessa yritykset ja vastaavat toimijat ovat. Käytännössä yritykset ovat siis velvollisia hoitamaan kirjanpidon lain puitteissa.
 
Suomessa kirjanpitovelovollisia toimijoita ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö. Lisäksi yksityishenkilö on kirjanpitovelvollinen toimiessaan toiminimellä. Lisäksi kirjnapidon piiriin kuuluvat uskonnolliset yhdyskunnat sekä julkiset instituutiot.

Voinko tehdä kirjanpidon itse?

Kirjanpidon voi tehdä myös halutessaan itse. Omatekoisen kirjanpidon kannattavuus kannattaa aina harkita omakohtaisesti. Usein on ymmärrettävää aloittavalle yritykselle hoitaa vähäninen kirjanpito itse, kun kassavirta on vielä pientä. Toiminnan ja rahavirtojen kasvaessa kirjanpidon voi ulkoistaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Kirjanpitoa itse tehtäessä on vain huomioitava muutamia oleellisia seikkoja: sinun tulee tuntea kirjanpidon käsitteet ja käytännöt, joudut opettelemaan kahdenkertaisen kirjanpidon (ellet ole toiminimiyrittäjä) sekä ohjelmiston käytön sekä paljon muuta.

Toiminimen kirjanpito on vielä hyvin helppo tehdä, sillä yksinkertainen kirjanpito riittää. Elinkeinonharjoittajana voit pitää simppeliä kirjanpitoa vaikka excel-taulukossa.