Mitä on kirjanpito?

Kirjanpito on lyhyesti sanottuna yrityksen tai muun instituution laskelmaa liiketapahtumista, tuloista ja menoista. Ensisijaisesti kirjanpitoa tekevät kirjanpitovelvolliset toimijat. Kerromme tässä artikkelissa lyhyesti, mistä kirjanpidossa on pääpiirteittäin kysymys.

Tilitoimiston kirjanpitäjä laskee laskuja

Kirjanpidon perustarkoitus

Kirjanpitoa tehdään kahdesta syystä. Ensinnäkin kirjanpitolaki velvoittaa yritykset kirjanpitovelvollisiksi, jonka johdosta se on lakisääteinen velvollisuus. Toisekseen yritys voi itse hyödyntää kirjanpidon tietoja tietääkseen yrityksen tilanteesta ja tehdäkseen hyviä päätöksiä.

Kirjanpidon peruselementit

Kirjanpito tulee aina tehdä selväkielisesti kirjallisessa muodossa lainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa seuraten. Nykyään kirjallisen eli paperisen tilalle kelpaa myös koneellinen, eli sähköinen muoto, kunhan tieto on vain saatavissa luettavaan kirjalliseen muotoon helposti. Lisäksi tilikauden tositteet tulee säilyttää riittävän kauan, vähintään 6 vuotta.

Kirjanpitotapoja on erilaisia, yhdenkertainen ja kahdenkertainen kirjanpito. Vain yksityiset elinkeinoharjoittajat voivat tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon, muut tekevät kahdenkertaisen kirjanpidon. Kirjanpidon tapahtumat kirjataan aina aikajärjestyksessä.

Kirjanpidon standardit ja sääntely Suomessa

Suomessa kirjanpitoa säätelevät kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus, jonka alaisuudessa yritykset ja vastaavat toimijat ovat. Käytännössä yritykset ovat siis velvollisia hoitamaan kirjanpidon lain puitteissa.
 
Suomessa kirjanpitovelovollisia toimijoita ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö. Lisäksi yksityishenkilö on kirjanpitovelvollinen toimiessaan toiminimellä. Lisäksi kirjnapidon piiriin kuuluvat uskonnolliset yhdyskunnat sekä julkiset instituutiot.

Voinko tehdä kirjanpidon itse

Kirjanpidon voi tehdä periaatteessa ja halutessaan itse, mutta itsetekemisen kannattavuus kannattaa aina harkita tapauskohtaisesti. Nykyään toiminimiyrittäjällä on mahdollisuus tehdä yksinkertaisempi kirjanpito (yhdenkertainen kirjanpito), joka on hieman helpompi tehdä.

Ensisijainen kysymys kuitenkin on, kannattaisiko yrittäjänä keksittyä ydiynosaamiseensa ja jättää kirjanpito osaavan tilitoimiston huoleksi?