Toiminimellä, eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimivalla on Suomessa hieman erilaiset tilinpäätöstä koskevat vaatimukset verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöihin. Tärkein ero on se, että toiminimille ei ole yleensä pakollista laatia tilinpäätöstä. Jotain poikkeuksia kuitenkin löytyy toiminimen tilinpäätöksen tekemisessä, jos toiminimiyritys on erityisen suuri.

Toiminimen tilinpäätös

Toiminimen poikkeavuus tilinpäätöksen suhteen

Vaikka kirjanpitolaki määrää tilinpäätöksen pakollisena lähes kaikille yrityksille, toiminimi tekee tässä poikkeuksen. Selkeämmän ja helpomman kirjanpitotavan lisäksi suuri osa toiminimistä on tilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden ulkopuolella, ja elinkeinonharjoittajan veroilmoitus riittää. Alla selventäviä seikkoja toiminimen tilinpäätösvelvollisuudesta:

Yhdenkertainen kirjanpito

Toiminimen kirjanpidon voi tehdä myös poikkeuksellisesti yhdenkertaisena, ellei liiketoiminta ole erityisen suurta. Tämän tarkoittaa, että toiminimen yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan yksinkertaisesti vain menot ja tulot ilman velkoja ja saatavia. Tilinpäätöksestä vapautumisen lisäksi myös toiminimen kirjanpito on kevytrakenteisempi.

Tilinpäätös ei pakollinen

Toiminimen ei tarvitse laatia lakisääteistä tilinpäätöstä, kuten esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden kirjanpidossa tulee tehdä. Yhdenkertainen kirjanpito tuloista ja menoista riittää toiminimelle, ja tilikauden lopuksi tehtävä veroilmoitus ajaa tilinpäätöksen asiaa. Tämä ero johtuu pääasiassa siitä, että toiminimen taloudellinen toiminta katsotaan osaksi yksityishenkilön omaa taloutta.

Toiminimen verotus

Toiminimen kautta tehdyt tulot ilmoitetaan osana elinkeinonharjoittajan veroilmoitusta. Käytännössä tämä veroilmoitus ajaa tilinpäätöksen asiaa. Näin ollen verotuksellisistakaan syistä toiminimi pärjää ilman tilinpäätöstä muutoinkin yksikertaisemmassa kirjanpidossa.

Vähemmän viranomaisvaatimuksia

Koska toiminimellä on vähemmän raportointivelvoitteita kuin esimerkiksi osakeyhtöllä, sen hallinnollinen puoli on yksinkertaisempi. Tilinpäätösvelvollisuuden puuttuminen sekä yhdenkertainen kirjanpito tekevät toiminimen taloushallinnosta selkeämpää ja suoraviivaisempaa. Tämän takia onkin yleisempää tehdä toiminimen kirjanpito itse, kun se on tavallista helpompaa.

Poikkeukset toiminimen tilinpäätöksessä

Toiminimellä voi olla tarve laatia tilinpäätös, vaikka se ei yleisesti olekaan pakollista. Tämä tilanne voi syntyä erityisesti silloin, kun toiminimi saavuttaa tiettyjä koko- tai tulorajoja tai jos liiketoiminnassa on muita monimutkaistavia tekijöitä. Tässä muutamia seikkoja, jotka saattavat edellyttää tilinpäätöksen laatimista toiminimelle:

Yhteenveto

Vaikka toiminimelle ei ole pakollista tehdä virallista tilinpäätöstä, on silti tärkeää ylläpitää asianmukaista ja tarkkaa kirjanpitoa liiketoiminnan taloudellisten toimien seurannan ja oikeaoppisen verotuksen kannalta. Lisäksi toiminimen kasvaessa ja sen liikevaihdon ylittäessä tietyn rajan, voi olla tarpeellista siirtyä kaksoiskirjanpitoon ja noudattaa tarkempia tilinpäätöksen laatimisen käytäntöjä.